Reakce zákazníků na transakční e-maily

too-much-email

Tyto e-maily, jak je patrné již ze samotného názvu, jsou všechny zprávy, které  se nějak vztahují k zákazníkům. Může to být například: zaslání potvrzení o přijatém e-mailu, potvrzení objednávky, oznámení o stavu účtu, upozornění nebo informace o záruce apod. Efektivní způsob, jak si udržet stávající a kontaktovat potenciální zákazníky je nabídnout jim právě tzv. transakční e-maily .

Transakční e-maily ve většině případů lidé čtou a proklikávají. Poskytují tak populární e-mail marketingovou platformu. Obsah transakční zprávy je osobní a většinou důležitý pro příjemce, proto ji většinou otevře a čte. Vzhledem  k informačnímu přetížení je však  stále obtížnější přilákat tím pozornost spotřebitelů. Příjemce transakční zprávy může být velmi citlivý na doplňující obsah takového sdělení. Jako nevhodná bývá v v těchto případech vnímána například bannerová reklama.

Níže uvádíme informace, které vychází z nedávného výzkumu jisté německé společnosti:

• 65 % respondentů pravidelně nebo často nečte transakční e-maily vůbec
• 35 % čte typické transakční e-maily nebo jiná sdělení často nebo vždy.
• 27 % respondentů má založený e-mailový účet pouze pro komerční e-maily, přibližně polovinu z toho tvoří e–mailové účty jen na transakční zprávy.
• Studie také ukázala, že e-maily z oblasti komerční komunikace mají velmi velký význam. Dvě třetiny respondentů souhlasilo s tvrzením, že “ e -mail je nejlepší způsob, jak mají firmy komunikovat“. S tímto prohlášením souhlasili zejména respondenti ve skupině mezi 18 – 34 lety.
• Výsledky také ukazují, že přijetí e-mailů je častější u spotřebitelů s vyšším příjmem domácnosti.
• Také s e ukázalo, že domácnosti s vyššími příjmy vykazují větší akceptaci doručování transakčních zpráv prostřednictvím e-mailu.
• Stanovení konkrétního e-mailového účtu pro obchodní e -maily závisí rozhodujícím způsobem na tom, jak důležité jsou e -maily obecně pro spotřebitele.
• Respondenti dávají přednost e-mailu před telefonickým spojením nebo zasláním poštou.
• Většina respondentů z těch, kteří mají speciální e-mailový účet pro komerční zprávy současně také souhlasí s tím, že e-maily mohou být použity pro zasílání citlivého obsahu, jako jsou faktury.
• 30 % respondentů se necítí být transakčními e-maily nijak výrazně obtěžována.

Ve studii, byly identifikovány faktory, které by mohly mít vliv na budování vztahů s respondenty. Spotřebitel by mohl být pozitivně ovlivněn, pokud je součástí transakčního e-mailu marketingový obsah, ale ten musí být snadno čitelný a jednoduchý. Reakce bývají obecně pozitivní, pokud  je již vybudován hlubší vztah mezi spotřebitelem a firmou.

Z výsledků této studie lze vyvodit závěry, které jsou velmi významné pro e – mail marketing:

• Obsah transakčních zpráv většinou marketingově souvisí s příjemcem (např. po nákupu)
• Transakční e-maily mají velký dopad na vztahy se zákazníky (důraz na přínos pro příjemce)
• Správně použitý a sestavený transakční e-mail zajistí generování příjmů (vtip, neotřelost)
• Vzhledem k významnému obsahu transakčních zpráv se očekává vysoká míra otevření….
• Kombinaci s marketingovým obsahem je třeba předem zvážit, viz výše.

Chcete-li dosáhnout vyšších prodejů prostřednictvím e-mailu, pak musí být jeho obsah pro respondenta relevantní. Nezbývá nám nyní nic jiného, než doporučit Automail,  jeden z nejlepších online nástrojů pro automatizovanou komunikaci se zákazníky na našem trhu.