Co je to e-mailový marketing?

15444273446_1d75a19c7e_b

E-mail marketing je jedním z nástrojů přímého marketingu. Zahrnuje posílání komerčních i nekomerčních zpráv na určitý seznam kontaktů. K tomu, abyste mohli daným osobám emaily posílat, potřebujete jejich souhlas, aby nebyly porušeny žádné zákony.

V dnešní době jde o nejefektivnější způsob, jak oslovit četné skupiny lidí a zároveň s nimi i v budoucnu komunikovat.

Právní rámce:

  • Podrobnosti elektronického kontaktu lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.
  • Pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem, může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejich vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

Co je cílem e-mail marketingu?

Hlavním cílem tohoto marketingu je přimět příjemce k nějaké činnosti, nebo od příjemce získat nějaké informace a reakce, které se poté dají zužitkovat jiným způsobem.

Pokud má vše správně fungovat, musí být splněny určité podmínky:

-          Musí být jasně definováno, koho oslovit, a jaké informace získat

-          Předpokládat pravděpodobné chování příjemců

-          Měnit obsah e-mailu podle adresátů a jejich zájmů

-          Obsah e-mailu musí být přehledný a příjemný pro čtení

-          Používat vyhodnocovací nástroje

Typy zasílaných e-mailů:

-          Newsletter (Jedná se o pravidelně zasílaný e-mail s informacemi, které nemají prodejní a reklamní charakter)

-          E-mail s nabídkou (Obyčejně Leták, typicky ho posílají e-shopy, aby poukázaly na své slevy)

-          Opuštěný košík (Kampaň na opuštěný košík se zasílá zákazníkům, kteří přidali produkty do košíku, ale nedokončili objednávku)

K tomu, abyste mohli email marketing dělat co nejefektivněji, potřebujete vhodný nástroj. Takový, který dokáže spoustu věcí automatizovat, dokáže rozeslat i velké dávky emailových kampaní, dokáže sám čistit Vaše seznamy kontaktů a zabránit tím, aby Vaše sdělení bylo označeno jako spam. Jeden z takových je například AutoMail.cz (http://www.automail.cz).

 

 

 

 

Zdroj: www.wikipedia.org